Humana darželis Luvo miestelyje, Puge apskrityje, veikia nuo 2017 m. kovo ir yra skirtas vaikams, kurių tėvai susiduria su gyvenimo sunkumais. Projektu siekiama padėti ne tik skurstantiems vaikams, bet ir sukurti darbo vietų pedagogams bei aptarnaujančiam personalui.

Darželis veikia pagal Humana People to People China programą Ikimokyklinis ugdymas ateičiai ir yra laikomas pavyzdine ikimokyklinio ugdymo įstaiga Puge apskrityje. 

Kindergarten