Humana skyrė paramą drabužiais, 300 kg, Krivilių bendruomenei (Varėnos rajonas). Ši parama iš tiesų skirta pabėgėliams, kurie nelegaliai kirsdami „žaliąją“ sieną atvyko į Lietuvą iš Baltarusijos. Atstumas nuo Baltarusijos sienos iki Krivilių yra vos 6 kilometrai.

Buvusioje Krivilių mokykloje šiuo metu laikinai apgyvendinta 150 pabėgėlių. Tai grupė jaunų žmonių, visi jaunesni nei 30 metų, o 30 jaunuolių jaunesni nei 18 metų. Trečdalis grupės yra moterys. Dauguma pabėgėlių atvyko be jokių asmenių daiktų, geriausiu atveju — tik su minimaliu kiekiu asmeninių daiktų. 

Laikinai apgyvendintais pabėgėliais rūpinasi vietos gyventojai, Krivilių ir Vydeniškių bendruomenės ir seniūnija. Kaip sakė Krivilių bendruomenės pirmininkė Genė Ramaškienė, vietos gyventojai dovanojo pabėgėliams šiek tiek viršutinių drabužių, avalynės, tačiau vis dar labai reikia apatinio trikotažo, avalynės. Nuogąstaujama, kad atvėsus orams atsiras poreikis ir viršutiniams drabužiams. 

Daugumai vietos gyventojų šie pabėgėliai yra pirmasis gyvenime tiesioginis kontaktas su žmonėmis iš tolimųjų šalių, tuo pačiu tai ir iššūkis atskleisti savąjį žmoniškumą ir suteikti pagalbą žmonėms, esantiems sudėtingoje gyvenimo situacijoje. Vydenių kaime šiuo metu gyvena iš viso 290 žmonių, Krivilių - 344.

2021 m. birželį Humana skyrė paramą drabužiais Lietuvos Raudonajam Kryžiui, organizacijai, kuri dirba tiesiogiai su pabėgėliais.

20210721Kriviliai