2020 m. HPP BALTIC skyrė 3 372 030 EUR paramą 70 projektų 11 šalių pasaulyje 

Daugiau žr. HPP Baltic metinė 2020-ųjų metų veiklos ataskaita