Humana atrinko, išskalbė ir 2021 m. rugsėjo 20 d. perdavė Lietuvos Raudonajam Kryžiui 435 šiltas striukes, kurios bus išdalintos migrantams, apgyvendintiems laikinose stovyklose visoje Lietuvoje. Atrinkti šiuos migrantams dabar taip labai reikalingus šiltus, žieminius drabužius ir perduoti juos išsivežti, Humanai užtruko tris savaites.

Šiuo metu keičiantis migrantų apgyvendinimo Lietuvoje tvarkai, žieminių drabužių išdalinimas migrantams užtruks iki spalio vidurio. Iš viso, Lietuvos Raudonasis Kryžius prašo iš Humanos skirti paramai migrantams vieną tūkstantį šiltų striukių.

Suteikdama paramą drabužiais, Humana profesionaliai ir veiksmingai prisideda prie migrantų gyvenimo Lietuvoje sąlygų pagerinimo. Lietuvos Raudonasis Kryžius Humanos paramos drabužiais šalyje sulaikytiems migrantams prašo — ir gauna — jau nuo 2014-ųjų metų, tai yra jau septintus metus iš eilės. Ilgalaikis ir nenutrūkstamas Humanos ir Raudonojo Kryžiaus bendradarbiavimas yra Humanos paramos teikimo kokybės sertifikatas.