Rugsėjį gavome Lietuvos Raudonojo Kryžiaus prašymą skirti paramą drabužiais pabėgėliams, vieną tūkstantį žieminių striukių. Atsiliepdami į šį prašymą, per tris savaites atrinkome ir jau rugsėjo 20 d. perdavėme Lietuvos Raudonajam Kryžiui 435 striukes. Per artimiausias savaites atrinksime trūkstamas iki tūkstančio 565 striukes ir jas perduosime Lietuvos Raudonajam Kryžiui išdalinti pabėgėliams, apgyvendintiems Kybartuose, Pabradėje ir Rukloje. Viena iš drabužių dovanojimo sąlygų, Humanos darbuotojai turi būti pakviesti stebėti, kaip striukės bus dalijamos pabėgėliams, tikriesiems paramos gavėjams.
Vienas tūkstantis žieminių striukių, atrinktų per rugsėjo ir spalio mėnesius, buvo atrinktos išrūšiavus iš viso 5,5 tūkstančio tonų dėvėtų drabužių. 
 
Pagal drabužių migrantams dovanojimo susitarimą, spalio 20 d. drauge su Kotryna Vaičiulionyte ir dar keturiais savanoriais dviem automobiliais vykstame į Medininkų modulinių namelių stovyklą, kurioje apgyvendinti 700 pabėgėlių. Kotryna Raudonajame Kryžiuje yra Humanitarinės pagalbos projektų koordinatorė. Vežame į Medininkų stovyklą šešis didelius Humanos dovanotus maišus, kurių kiekviename yra apie 50 šiltų, žieminių striukių. Be mūsų dovanotų maišų su striukėmis, į automobilius pakraunama ir kitų rėmėjų dovanoti daiktai, kaip antai, higienos priemonės, rašymo reikmenys, termometrai, iš gyventojų surinkti dėvėti batai, drabužiai ir t.t. 
 
Medininkų modulinių namelių stovykloje Humanos dovanoti maišai iškraunami į tuščią modulinį namelį prie tvoros, su kitų rėmėjų dovanotų daiktų dėžėmis, maišais ir maišeliais podraug. Fotografuoti stovyklos teritorijoje griežtai uždrausta. Namelyje-sandėlyje Humanos maišai užima apie 20 proc. erdvės. Likusią sandėliavimo erdvę užims dėžės ir maišai su įvairiais daiktais. Ant kiekvieno Humanos maišo su striukėmis turėtų būtų aiškiai užrašyta, kad (1) maišas yra iš Humanos, (2) maiše yra žieminės striukės ir (3) kiek daug tų striukių tame maiše yra. Ieškant reikalingų drabužių, dirbti teks ankštame sandėlyje-namelyje, kur maišai su ieškomais daiktais ir drabužiais sukrauti ne pažymėtose lentynose, bet vienas ant kito. 
 
Drabužių išdalijimo ir perdavimo žmonėms būdą didžiąja dalimi lemia žmonių apgyvendinimo stovykloje tvarka: visi „po vienu stogu“ ar paskirstyti į sektorius. Medininkų stovykloje žmonės apgyvendinti keturiuose sektoriuose, apie 200 žmonių kiekviename. Surinkus žmonių viename sektoriuje drabužių prašymus, drabužiai jiems atrenkami sandėlyje pagal tipą, dydį ir skaičių. Pvz., vyriškų žieminių striukių M dydžio tiek ir tiek vienetų. Atrinkus reikiamą kiekį drabužių, jie bus nunešti į sektorių ir ten perduoti žmonėms pabėgėliams. 
 
Reikalingų drabužių žmogui stovykloje atrenka Raudonojo Kryžiaus darbuotojas, be galimybės leisti žmogui pačiam išsirinkti norimą drabužį iš bendro turimo kiekio. Raudonojo Kryžiaus darbuotojai įsitikinę, kad žmonės stovykloje gali keistis drabužiais tarpusavyje. Kotryna prisiminė atvejį, kai stovykloje apgyvendinti žmonės pradėjo tarpusavyje netgi prekiauti jiems dovanotais drabužiais. Dar buvo atvejis, kai pabėgėliai išmetė jiems dovanotas žiemines striukes: lauke buvo dar labai šilta ir tų šiltų, žieminių striukių jiems tuo metu mažiausiai reikėjo. Žmonės, atvykę į Lietuvą iš šiltų kraštų, net neįsivaizdavo, kaip greitai ir kaip labai jiems prireiks tų šiltų drabužių. Ką gi, turime aprengti juos šiltais drabužiais dar kartą. 
 
Stovykloje teko matyti stirtą ant žemės prie tvoros sumestų, sulytų drabužių. Nereikalingų drabužių surinkimu modulinių namelių stovykloje niekas specialiai neužsiima. Tikėtina, kad tie sulyti drabužiai bus išvežti į sąvartyną ir išmesti su kitomis atliekomis podraug. Dėl to, kad dalis dovanojamų drabužių liks nepanaudota, kaltinti laikino apgyvendinimo stovyklose apgyvendintų žmonių negalime – jie ten neturi erdvių spintų susidėti savo drabužius visiems metų laikams. 
 
Nereikalingais tapusius drabužius galima surinkti, išrūšiuoti ir sudėti drabužių lentynoje, tai yra padėti į depozitą, į drabužinę, iš kurios reikiamu momentu galima būtų greitai paimti reikalingų pabėgėliams drabužių. Drabužių surinkimas, rūšiavimas, gal būt net taisymas ir valymas, laikymas stovyklos drabužinėje, be abejo, kainuotų. Gal būt net brangiau, nei pigiai įsigyti naujų drabužių. Vis dėlto, kokybiškų dėvėtų drabužių deponavimas stovykloje būtų svarbi strateginė priemonė kuriant ilgalaikę migrantų srautų per valstybės sieną valdymo struktūrą pagal aukštesnius natūralių išteklių tausojimo standartus.
 
DSC 2949
 
DSC 2957