Lapkričio 22 d. dalyvavome Klaipėdos universiteto ES Erasmus+ programos EU CONEXUS projekto tarptautinėje konferencijoje Darnios plėtros sprendimai uostamiesčiui, kurioje skaitėme pranešimą apie dėvėtų drabužių pakartotinį panaudojimą ir perdirbimą. Mūsų pranešimas buvo parengtas kaip trumpi atsakymai į sesijos metu pateikiamus vienas po kito klausimus, kaip antai, kur dėti, kam atiduoti savo nereikalingais tapusius drabužius? kiek ir kokių dėvėtų drabužių reikia vietos socialinės veiklos organizacijoms? kodėl miestuose vis dar nėra efektyvaus dėvėtų drabužių surinkimo? kas atsitinka su dėvėtais drabužiais, kurių nereikia socialinės veiklos organizacijai?
Sesijoje dalyvavo projekto partneriai iš Graikijos, Ispanijos, Kroatijos, Lietuvos, Prancūzijos ir Rumunijos, iš viso iš šešių Europos Sąjungos šalių. Klausimus sesijoje pateikė Klaipėdos universiteto lektorius, projekto specialistas James Mc Geever.

20211129 Klaipeda Uni Inn lab SDG