Belizas – valstybė Centrinėje Amerikoje. Šalis ribojasi su Meksika šiaurės vakaruose, Karibų jūra rytuose, Gvatemala vakaruose ir pietuose. Gvatemala ginčija šalies politinę nepriklausomybę ginče, kurio ištakos siekia 19 amžiaus vidurį, imperinius Britanijos ir Ispanijos laikus. Mūsų dienomis Belizas yra Britanijos tautų sandraugos, angl. British Commonwealth of Nations, valstybė narė. Britanijos tautų sandraugos šalis vienija kalba, istorija, kultūra ir deklaruojamos vertybės, tokios kaip demokratija, žmogaus teisės ir teisinė valstybė. Ši aplinkybė lemia, kad Belizas tapo viena populiariausių pasaulyje jurisdikcijų įregistruoti ofšorinę įmonę.
Belizas užima 23 tūkst. kv. kilometrų, tai yra apie 1/3 Lietuvos ploto; gyventojų šalyje iš viso per 400 tūkstančių, tai yra apie 1/6 Lietuvos gyventojų skaičiaus. Regione santykinai dažni niokojantys uraganai, vid. oro temperatūra svyruoja tarp 24-27°C.  287988936 5204508026313844 4379993559776844144 n
Su HPP Belize bendradarbiaujame ir teikiame paramą socialinio vystymo projektams jau nuo 2018 m. 2022 m., Lietuvos Humana bendradarbiavo įgyvendinant penkis visuomenei svarbius projektus: (1) Pagalba vaikams, (2) Saulės energija, (3) Bendruomenės centrai, (4) Įtraukimas į ūkinę veiklą ir (5) Visas ratas. Šie projektai yra skirti pajūrio ir kaimiškų vietovių gyventojams, kurių 4 tūkst. patiria naudą tiesiogiai, o netiesiogiai — 20 tūkst. žmonių. Vykdant projektus organizuojami aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos kampanijos bei švietimo užsiėmimai. Lietuvos Humanos parama yra svarbi, nes prisideda prie HPP Belize didesnės apimties ilgalaikių projektų, kuriuos remia tarptautiniai vystymo fondai, kaip antai, Europos Komisija. 2022 m. HPP Baltic (Lietuvos Humana) bendradarbiavo įgyvendinant penkis projektus:
1. Pagalbos vaikams, angl. Child Aid, projektu siekiama sustiprinti šalies pietuose esančių Toledo ir Stann Creek rajonų 8 vietos bendruomenes. Vykdant projektą, kiekvienoje bendruomenėje 15 šeimų sutelkiamos į vietos veiklos grupę, kuri gauna priemonių, reikalingų organizuoti sveikatos švietimo ir aplinkos tvarkymo akcijas, medžiagų, reikalingų pastatyti ir įrengti tualetus. Šalyje didėjant migrantų ir pabėgėlių skaičiui, vis daugiau projekto išteklių ir veiklų skiriama padėti migrantų vaikams geriau prisitaikyti bei įgyti šalies pilietybę. Be Lietuvos Humanos, Pagalbos vaikams projektą remia Europos Komisija, Tarptautinė migracijos organizacija (IOM) bei užsienio šalių ambasados.312313759 5566361793461797 8552982108605380912 n
2. Saulės elektrinių, angl. CDP Solar, projektas vykdomas trijose Toledo rajono kaimiškose bendruomenėse, kur gyvena šeši šimtai žmonių, kurių būstai nėra iš viso prijungti prie elektros tinklo. Įrengus saulės panelius, reikia išvedžioti elektros laidus bei elektros tinklo instaliaciją. Kaimiškųjų gyvenviečių elektrizacijos projektas parengtas glaudžiai bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijomis ir turi būti įgyvendintas per pora metų. Be Lietuvos Humanos, kaimo gyvenviečių elektrizacijos projektą remia Europos Komisija.
3. Bendruomenės centrų, angl. CDP – Community Hubs, projektu siekiama išmokyti gyventojus anglų kalbos bei paskatinti juos daugiau naudotis elektroninėmis viešosiomis paslaugomis. Bendruomenės centrų projektas aprėpia iš viso šešias teritorines bendruomenes, kuriose gyvena per 30 tūkst. gyventojų. Trijose bendruomenėse iš anksčiau veikiantys bendruomenių centrai gauna didesnę paramą, o ten, kur tokio centro nėra, jis bus įsteigtas. Be Lietuvos Humanos, šį projektą remia JAV ambasada.
4. Įtraukimo į ūkinę veiklą, angl. Economic Inclusion, projektu siekiama užtikrinti, kad vietos gyventojai turėtų daugiau galimybių užsidirbti pinigų bei neturėtų iš viso kentėti dėl maisto stygiaus. Projekto veiklos vyksta 10 gyvenviečių, kuriose gyvena iš viso 3000 gyventojų. Projekto valdymo komitete yra po vieną atstovą iš kiekvienos bendruomenės, du viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojai bei vienas Belizo Humanos darbuotojas. Įtraukimo į ūkinę veiklą mokymuose ir renginiuose dalyvauja iš viso 160 žmonių, visų pirma moterys ir jaunimas, tai yra tie, kurių galimybės užsidirbti daugiau pinigų yra ribotos. Be Lietuvos Humanos, Įtraukimo į ūkinę veiklą projektą remia Amerikos fondas, angl. the Inter American Foundation.
5. Uždaro ciklo, angl. Full Circle, projektu siekiama dviejų, tarpusavyje atrodytų menkai tesusijusių tikslų: (1) sumažinti aplinkos taršą plastiku bei (2) sustiprinti gyventojų atsparumą COVID-19 ligai. Uždaro ciklo veiklos vyksta aštuoniuose kaimuose, kuriose gyventojams buvo išaiškinta, ką jie turi žinoti apie COVID-19 infekciją. Iš viso suorganizuoti buvo 28 renginiai. Tuo pačiu, buvo įrengtos 150 panaudoto plastiko surinkimo vietos bei pastatytos buities reikmenų dirbtuvės, kuriose iš surinkto panaudoto plastiko gaminami įvairiausi buities reikmenys, kaip antai, kibirai, vazonai augalams, padėklai, telefonų laikikliai, staliukai, kėdės ir t.t. Ilgainiui Uždaro ciklo dirbtuvių veikla taps pelninga, nepriklausoma nuo išorės paramos. Įsijungę į plastiko surinkimo ir perdirbimo veiklą jauni žmonės gali pradėti ir savo verslą. Be Lietuvos Humanos, Uždaro ciklo projektą remia Pasaulio aplinkos fondas, Socialinė laboratorija bei fondas PADI, angl. the Professional Association of Diving Instructors.

2023 m. HPP Baltic tęsia bendradarbiavimą įgyvendinat 2022 m. pradėtus socialinio vystymo projektus. HPP Baltic bendradarbiauja su HPP Belize jau nuo 2018 m. ir per penkerius bendradarbiavimo su HPP Belize metus nuo 2018-ųjų, HPP Baltic skyrė paramą iš viso per 0,5 mln. eur.