Humana People to People pažangos ataskaita 2018

Humana People to People 2018 m. pažangos ataskaitoje pateikiama informacija apie Humana People to People federacijos ir trisdešimties jos narių asociacijų darbą per pastaruosius metus, įskaitant bendrą įsipareigojimą pasiekti poveikį, atskaitomybę ir skaidrumą.

2018 m., dirbdami penkiuose žemynuose, federacijos nariai vykdė 1 134 projektus tvaraus žemės ūkio ir aplinkos, bendruomenių vystymo, sveikatos ir švietimo srityse.  Šie projektai pasiekė daugiau kaip 9,5 mln. žmonių ir yra labai svarbūs mažinant skurdo poveikį, remiant bendruomenes ir sprendžiant svarbiausius pasaulio humanitarinius ir vystymosi iššūkius.

Daugiau: Humana People to People Progress Report 2018