2018 m. Humana Baltic rėmė 138 socialinės partnerystės projektus 17-oje šalių ir skyrė jiems 4 303 434 EUR paramą.

Daugiau: Humana Baltic metinė 2018 m. ataskaita