agriculture

Humana Baltic bendradarbiauja su 2 šalių partneriais remdama tvaraus žemės ūkio projektus ir ūkininkų klubų kūrimą. Tokie projektai padeda padidinti maisto produktų gamybą, sprendžia su maisto sauga susijusias problemas ir stiprina bendruomenių ryšius.

Mūsų remiami ūkininkai mokosi naudoti tvaraus ūkininkavimo metodus, tokius kaip pasėlių įvairinimas ir sėjomaina, dirvožemio ir vandens išsaugojimas, ekologinis ūkininkavimas. Fermerių klubai taip pat stiprina ūkininkų bendradarbiavimą ir padeda užtikrinti žemės teises, patekimą į rinkas ir finansinę paramą smulkiesiems ūkininkams, kurių dauguma yra moterys.