Humana Baltic, pagal 2019 m. spalio 3 d. pasirašytą partnerystės sutartį, bendradarbiauja su „Maisto banku“ ir, remdama jo veiklą, siekia padėti perduoti daugiau maisto nepasiturintiesiems. Remiant Humana Baltic, 2019 m. spalio ir lapkričio mėnesiais „Maisto bankas“ papildomai surinko daugiau nei 293 tonas maisto, kuris per 265 socialinės veiklos organizacijas buvo išdalintas daugiau nei 26 tūkstančiams gyventojų visoje Lietuvoje. Tokiu būdu, Humana Baltic Lietuvoje skatina visuomenės solidarumą su nepasiturinčiaisiais ir efektyvesnį išteklių tausojimą.

Surinktus atliekamus, bet kokybiškus maisto produktus, „Maisto bankas“ perduoda vietos socialinės veiklos organizacijoms, kurios juos išdalija nepasiturintiems gyventojams. „Maisto banko“ parama daugiausiai naudojasi vidutinio amžiaus žmonės, gaunantys žemas pajamas ir gyvenantys iš pašalpų arba nedidelių atlyginimų. Virš 40 proc. jų yra bedarbiai, kurie stengiasi sutaupyti pirkdami pigesnes ir tik būtiniausias prekes.

Projekto ataskaita