Humana Baltic remiami projektai

Apie valstybę

Lietuva

Valstybė Europos centrinėje dalyje, Baltijos jūros pietrytinėje pakrantėje. Dalinama į penkis regionus ir apima daugiau nei 60 tūkst. kvadratinių kilometrų plotą.  2017 m. duomenimis Lietuvoje šuo metu šalyje gyvena kiek daugiau nei 2,8mln asmenų. Iš jų daugiausiai Vilniaus apskrityje. 

Pagrindinės šalies ekonomikos sritys - paslaugų sektorius, pramonė ir žemės ūkis.  Jungtinių Tautų Organizacija Lietuvą priskiria prie aukšto išsivystymo šalių, tačiau valstybėje vis dar yra sričių bei regionų, kur reikalinga parama vystymuisi. 

Humana Baltic parama vystymuisi Lietuvoje

Nuo 2007 m. Humana Baltic vykdo socialinę partnerystę Lietuvoje, daugiausiai dėmesio skirdama vaikų ir jaunimo sveikos mitybos bei maisto gaminimo įgūdžiams ugdyti. Socialinės partnerystės tikslai įgyvendinami per programą „Valgyk protingai“, kuri vykdoma kartu su vietos vaikų ir jaunimo organizacijomis, mokyklomis, Ugdymo plėtotės centru prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.  

Humana Baltic atsako į Lietuvos socialinių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų prašymus paremti drabužiais ir 2018 m. paaukojo daugiau kaip 22 tonas dėvėtų drabužių ir avalynės, kuria apsirengė daugiau kaip 20 tūkstančių įvairių visuomenės grupių žmonių.

Humana Baltic taip pat yra vienu iš didžiausių mokesčių mokėtojų Lietuvoje ir 2018 m. tarp jų užėmė 158-ąją vietą.