Humana Baltic remiami projektai

Apie valstybę

Malavis

Pietų Afrikos valstybė, kurioje gyvena kiek daugiau nei 18 milijonų žmonių. Dykumomis garsėjanti ir priėjimo prie jūros neturinti šalis yra viena prasčiausiai išsivysčiusių pasaulyje. Jos ekonomika itin priklauso nuo žemės ūkio, kuriuo užsiima didžiulė gyventojų dalis. Pagrindiniai žemės ūkio produktai yra kukurūzai, medvilnė, sorai, ryžiai, riešutai, manijokai, bulvės. Dalis ūkininkų augina naminius paukščius, avis, galvijus ir kiaules. 

Humana Baltic partnerė: Humana Malavyje DAPP Malawi

Humana organizacija Malavyje buvo įkurta kaip nevyriausybinė organizacija ir yra Humana People to People federacijos narė.  Pagrindinis organizacijos tikslas - skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą, remiant Malavio Augimo ir vystymosi strategijoje numatytas veiklas.

Humanos projektai Malavyje yra sutelkti į keturis svarbiausius darnaus vystymosi uždavinius:
• Kokybiško ir visiems prieinamo išsilavinimo užtikrinimą;
• Smulkiųjų ūkininkų rėmimą;
• Vaikų gyvenimo sąlygų gerinimą;
• Kovą su ŽIV/AIDS, tuberkulioze ir skurdžia mityba.