2019 m. HUMANA BALTIC skyrė 4 687 074 EUR paramą 104 projektams 8 šalyse.

Daugiau: Humana Baltic metinė 2019 m. ataskaita

FB2