Projekto tikslas – gerinti kaimo vietovių šeimų pragyvenimą, gyvenimo sąlygas ir užtikrinti prieigą prie svarbiausių paslaugų.  Projekto veikla siekiama sustiprinti šeimų finansinę padėtį, gerinti sveikatos apsaugą ir švietimą, įtraukti jaunimą į klubus/būrelius, kuriuose jie gali sportuoti ir mokytis pagrindinių gyvenimo įgūdžių.

Projekto metu šeimos skatinamos susiburti į vietos veiklos grupes, kuriose jos pačios sprendžia sau aktualios gyvenimo kokybės gerinimo klausimus. 2018 m. į tokių grupių veiklą įsitraukė 1063 šeimos.